მსოფლიოში წელს 112 648 000 მლნ-ზე მეტი ადამიანი დაიბადა

მსოფლიოში წელს 112 648 000 მლნ-ზე მეტი ადამიანი დაიბადა

მსოფლიოში წელს 112 648 000 მლნ-ზე მეტი ადამიანი დაიბადა და 47 292 000 მლნ-ზე მეტი გარდაიცვალა. ამის შესახებ ინფორმაცია მსოფლიო პოპულაციის მთვლელ საერთაშორისო ვებ-გვერდზე ქვეყნდება, სადაც მონაცემები ყოველ წამიერად იცვლება.

2020 წლის დასაწყისიდან დღემდე მსოფლიოში მოსახლეობის რაოდენობა 65 მილიონზე მეტი ადამიანით გაიზარდა.