ABBA ახალი ალბომით ბრუნდება

ABBA ახალი ალბომით ბრუნდება

ლეგენდარულმა შვედურმა ჯგუფმა ABBA-მ ახალი ალბომი გამოუშვა. Voyage-ასე ჰქვია ჯგუფის ახალ ნამუშევარს, რომელიც დღის სინათლეს 40-წლიანი პაუზის შემდეგ იხილავს.

ბოლოს ABBA-მ ალბომი, სახელწოდებით Visitors 1981 წელს გამოშვა, რის შემდეგაც კვარტეტმა მოღვაწეობა შეწყვიტა.