ესპანეთის დედოფლის, ლეტიციას დახვეწილი სტილი 

ესპანეთის დედოფლის, ლეტიციას დახვეწილი სტილი 

სამეფო ოჯახის წევრების ჩაცმულობა ბევრ ადამიანს ჰგონია, რომ ერთმანეთის მსგავსი, “ზედმეტად კლასიკური” და ერთობ მოსაწყენია, თუმცა დედოფალი ლეტიცია არის იმის მაგალითი, რომ სამეფო ოჯახის წევრი შეიძლება იყოს დახვეწილი, თუმცა, ამავდროულად თანამედროვე, ფერადი, გამორჩეული სტილის მქონე.