მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელად რეჟისორი ლევან წულაძე დაინიშნა

ნანახია: 822 თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელად რეჟისორი ლევან წულაძე დაინიშნა.  „პროფესიული თეატრების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, იგი მოცემულ პოზიციას

სრულად